In The Move - Logo

Disclaimer

Copyrightgegevens en gebruiksvoorwaarden van de website www.inthemove.nl

Deze website, met inbegrip van de totale inhoud wordt gepubliceerd en onderhouden in opdracht van In the Move Training & Coaching. Deze website heeft tot doel website-bezoekers te informeren over de activiteiten van In the Move Training & Coaching. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden bij elke opdrachtbevestiging op verzoek toegestuurd. Deze website is aan wijzigingen onderhevig.

Auteursrechten
Copyright © In the Move Training & Coaching. Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het copyright van In the Move Training & Coaching. De site is bestemd voor privé gebruik. In the Move Training & Coaching geeft geen toestemming om iets van de inhoud zoals teksten, afbeeldingen, audio en video te veranderen, te verkopen, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te verzenden tenzij schriftelijk toestemming is verleend.

Gebruik van de site
Het gebruik van de site is voor eigen risico. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. In the Move Training & Coaching is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die via www.inthemove.nl gelinkt zijn. Een link naar onze site kan ook door een andere organisatie geplaatst zijn.

Privacy verklaring
In the Move Training & Coaching heeft het recht gebruikersinformatie naar buiten te brengen. Dit in het geval van vermoedens dat deze informatie gebruikt kan worden ter identificatie of het nemen van juridische stappen tegen iemand die geweld pleegt of een verstoring te weeg brengt, bewust of onbewust, tegen rechten of bezittingen van In the Move Training & Coaching, site-gebruikers of een ieder ander die negatieve gevolgen ondervindt van deze acties.

Gedragsregels m.b.t. kinderen
De site www.inthemove.nl is naar de mening van In the Move Training & Coaching geschikt om bekeken te worden door kinderen. Echter: ouders wordt dringend verzocht kinderen te begeleiden bij het surfen op het internet en dus ook op www.inthemove.nl. Kinderen mogen geen e-mail sturen of data downloaden voordat ze toestemming van hun ouders hebben.

Vragen of opmerkingen kunt u schriftelijk kenbaar maken.
In the Move Training & Coaching
o.v.v. website
info@inthemove.nl

Footer

Sitemap | Disclaimer | Copyright© In The Move - Wijk bij Duurstede/Culemborg